Selvevaluering

Bestyrelsens selvevaluering værdigrundlaget  for Blåkilde Efterskole 2021

Værdigrundlag
Blåkilde Efterskole bygger på det kristne livs- og menneskesyn, som vi møder det i Den Danske Folkekirke. Skolen ønsker at skabe åbenhed og viden om kristendom og trosliv, med respekt for den enkeltes ret til at finde sit personlige ståsted. Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev udfordres fagligt og menneskeligt i et engagerende miljø, der bygger på anerkendelse, tillid og medansvar. Skolen ønsker gennem oplysning, oplevelser og handling at give eleverne lyst og mod til fællesskab med hinanden og medansvar for det samfund, vi er en del af. Blåkilde Efterskole tager det hele menneske alvorligt, og vi ønsker at fremme elevernes sunde livsstil og tilbyde fysiske aktiviteter for alle.

Formål – Medborgerskab
Formålet med Medborgerskab er at have fokus på og arbejde med det at bo sammen, at arbejde sammen, at tage ansvar for sig selv og hinanden, at få en forståelse for demokrati, spørgsmål som ”hvad er et godt liv?”, hvordan og hvorfor er vi forskellige? og forståelse og viden om Blåkilde Efterskoles historie og værdigrundlag.Der afholdes ugentlige medborgerskabsmøder, som veksler mellem at være gangmøder, fællesmøder og kontaktgruppemøder. Der er afsat 40 min. pr. gang.Møderne er demokratisk bindeled mellem lærere/elever og elev/elev, samtidig med at møderne skal være informative. At skabe åbenhed og ansvarlighed om beslutninger og demokratiet på Blåkilde Efterskole.

 

Selvevaluering i 2021 – ”Tillid og medansvar”
Bestyrelsen for Blåkilde Efterskole beslutter at selvevalueringen i 2021 skal være med udgangspunkt i værdigrundlaget:
”Skolen lægger vægt på, at den enkelte elev udfordres fagligt og menneskeligt i et engagerende miljø, der bygger på anerkendelse, tillid og medansvar. Skolen ønsker gennem oplysning, oplevelser og handling at give eleverne lyst og mod til fællesskab med hinanden og medansvar for det samfund, vi er en del af.”

Der ud over med udgangspunkt i faget Medborgerskab:
”Formålet med Medborgerskab er at have fokus på og arbejde med det at bo sammen, at arbejde sammen, at tage ansvar for sig selv og hinanden, at få en forståelse for demokrati, spørgsmål som ”hvad er et godt liv?”, hvordan og hvorfor er vi forskellige? og forståelse og viden om Blåkilde Efterskoles historie og værdigrundlag.”

Evaluering i praksis
For at evaluere på værdigrundlagets ”tillid og medansvar” sammen med Medborgerskabets fokus på og arbejde med det at bo sammen, at arbejde sammen, at tage ansvar for sig selv og hinanden, at få en forståelse for demokrati, spørgsmål som ”hvad er et godt liv?”, hvordan og hvorfor er vi forskellige? og forståelse og viden om Blåkilde Efterskoles historie og værdigrundlag.” – udarbejdes spørgeskemaer og der laves interviews:

Evaluering af eleverne – Elevholdet 2020-2021
Udarbejde et spørgeskema som alle elever skal besvare. Derudover kvalitativt interview med fire elever. To piger og to drenge, hvor af der er to anden års elever og to første års elever. Der vil være særlig fokus på mål for faget og positive/ negative tegn på det.

Evaluering af eleverne – Tidligere elevhold
Udarbejde et spørgeskema med fokus på oplevelse af medansvar på Blåkilde Efterskole samt fokus på oplevet medansvar efter ophold på Blåkilde Efterskole – f.eks. frivillighed i foreningsliv eller i studiesammenhæng.

Evaluering af lærerne
Samtale med to lærere som ikke har ansvaret for faget Medborgerskab. Fokus på mål for faget og positive/negative tegn på det.