Bæredygtighed

Bæredygtige initiativer på Blåkilde Efterskole – vi er ikke perfekte, men vi skal jo starte et sted.

  • Vi har en målsætning om at blive CO2 neutrale. Gennem de sidste 10 år har vi lavet CO2 reducerende forbedringer på skolens bygninger og har installeret et solcelleanlæg på 65 KW. Investeret i nyt CO2 neutralt pille fyr til opvarmning og plantet træer både på skolens 23 hektar og i Indien.
  • Vi har en målsætning om at mindske vores madspild til 0%. Vi er derfor blevet en efterskole med dyrehold. Høns og grise spiser kartoffelskræl og salat der er blevet lidt brun i kanten.
  • Vi har en målsætning om at genanvende det som kan genanvendes ved at sorterer affald, give gamle computere videre til organisationer i tredje verden, reducerer brugen af engangsprodukter – toiletpapir undtaget. (Vi er langt fra i mål, men tager et skridt af gangen.)
  • Nedsættelse af elev-miljøråd som tager forskellige praktiske initiativer og arbejder med oplysning. I Medborgerskab indgår bæredygtighed i årsplanen og skaber grobund for dannelse
  • +60% økologi med focus på plante- og dyrediversitet. En mangfoldig natur.
  • Lidt mindre kød og lidt flere grønsager. Vi har nedsat vores kødforbrug med 1/3 gennem de sidste to år.
  • Vegetarmad en gang om ugen og mulighed for at være fuldtids vegetar.