Årgange

9. årgang

Hvilke muligheder har jeg som 9.kl. elev på Blåkilde?

Ligesom folkeskolen arbejder vi frem mod afgangsprøverne (FP9) for at kvalificere eleverne til en gymnasial ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at vi har undervisning i alle de fag, der hører til 9. klasse. Ind imellem den boglige undervisning er der også tid til anderledes undervisningsforløb.

9. årgang har bl.a. følgende særlige forløb:

  • Et danskprojekt, hvor vi i en uge arbejder på en helt ny måde med det danskfaglige stof. Det indebærer en tur til København for hele årgangen.
  • Alle 9.-årgangs elever arbejder i perioder projektorienteret og gennemfører og afslutter 9. klasses projektopgave.
  • En uges erhvervspraktik som led i elevens afprøvning/afklaring af fremtidsdrømme og -planer.
  • I fagene biologi, geografi og fysik arrangeres naturfaglige ekskursioner med mulighed for fordybelse og feltarbejde.
  • Der ud over er der naturligvis en række valgfag at vælge imellem. Se under valgfag.

Jeg har fået meget mere selvtillid og rykket mig meget fremad i den faglige linje.

Mike Bjerregaard

Blåkilde er en efterskole der har et godt fællesskab. Man kan få et indblik i kristendommen, men man behøver ikke være kristen.

Thomas D. Clausen

10. årgang

Hvilke muligheder har jeg som 10.kl. elev på Blåkilde?

Du har 10 obligatoriske timer på 10.årgang, hvis du vælger at gå på Blåkilde Efterskole. 3 timers engelsk, 3 timers matematik og 4 timers dansk. Herudover kan du tilvælge fysik og tysk. Vi arbejder frem mod 10. klasseprøven (FP10) i alle de boglige fag.

10. årgang har bl.a. følgende særlige forløb:

  • På 10. årgang vælger eleven et borgerskabsfag, som retter sig mod fremtiden. Det er enten: Samfundsborger, Verdensborger eller Innovativ erhvervsborger.
  • Ligeledes vælger man et fordybelsesfag, der giver mulighed for ekstra fordybelse i et interessefag. Her kan man vælge mellem Krop og Motion, Performance, Natur og Håndværk eller Kunst og Form.

Det er et kæmpe skridt at tage på efterskole, men Blåkilde hjalp mig godt på vej. Blåkilde har gjort mig stærkere socialt og psykisk.

Anna Nørgaard

Blåkilde kan gøre dig til et åbent menneske og give dig det bedste år nogensinde.

Jakob Nørkjær